ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Akshaya Kumar Vashist V. Sriram
12/19/1998
Deep Asher Ashok Subramanian
12/19/1998
Jayesh Dixit Y. Narahari
12/19/1998
S. Venkatraman T. Matthew Jacob
10/10/1998
M. Franklin Paul T. Matthew Jacob
10/10/1998
Saikat Dan Jayant Haritsa
10/10/1998
R. Sankar Subramanian Swami Manohar
10/10/1998
Samrat Ganguly R.C. Hansdah
10/10/1998
Soma Majumdar K. Gopinath
10/10/1998
Biswajit Datta V. Sriram
10/10/1998
Aparna Saha K. Gopinath
10/10/1998
M. Nagarajan M.Narasimha Murty
10/10/1998
S.Rahul Vijay Chandru
10/10/1998
Harsh Gupta K. Gopinath
06/20/1998
B Ch Sitaram Nayak Priti Shankar
06/20/1998
S.M. Prashant Y. Narahari
06/20/1998
V. Radhakrishna V. Sriram
06/20/1998
K.N.V..S.M. Lakshman Ashok Subramanian
06/20/1998
K.R. Vasudev Rao S. Sathiya Keerthi
03/14/1998
Samir Desai S. Sathiya Keerthi
03/14/1998
V.E. Ramesh U.R. Prasad
03/14/1998
Girish Chandra Sabat M.Narasimha Murty
03/14/1998
M. Balraj Vijay Chandru
03/14/1998
K.S. Valsaraj Priti Shankar
03/14/1998
B.C Vinod C.E. Veni Madhavan
03/14/1998
B.S. Sundar T. Matthew Jacob
03/14/1998
G. Srinivas K. Gopinath
03/14/1998
N.V. Satyanarayana M.Narasimha Murty
03/14/1998
Sudipta Sarkar Y. Narahari
03/14/1998
G.N. Sudheer Reddy Priti Shankar
03/14/1998
Sandip Ray M.Narasimha Murty
03/14/1998
N.R. Prashantha Y.N. Srikant
03/14/1998
G.V.S. Prasad Swami Manohar
03/14/1998
A.V. Nori Vinay
03/14/1998
Niranjan Sanjiv Pendharkar R.C. Hansdah
03/14/1998
Nilanjan Gantait D.K. Subramanian
03/14/1998
A. King Mahendra Ramesh Hariharan
03/14/1998
P.K. Layek Y.N. Srikant
03/14/1998
R.P. Krishnan Ashok Subramanian
03/14/1998
M.N. Jaianand C.E. Veni Madhavan
03/14/1998
P. Durgaprasad Vijay Chandru
03/14/1998
S.S. Deshkar D.K. Subramanian
03/14/1998
Aparna C Mandke Vijay Chandru
03/14/1998

If you find some outdated information, please contact us with the correction.