ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
A.A. Aggarwal V. Sriram
03/24/1999
Ajit A Mascarenhas Vijay Chandru, Swami Manohar
03/24/1999
Amitava Dasgupta Priti Shankar
09/25/1999
Anurag Srivastava Jayant Haritsa
09/25/1999
Ashes Dhanna Ganguly Vijaya Chandru
09/25/1999
A.S. Nanda Kishore S. Sathiya Keerthi
03/24/1999
B. Arun Ramesh Hariharan
09/25/1999
Bijaya Kumar Sahu ME. K.R. Ramakrishnan
06/26/1999
B. Madhusudan Rao Y. Narahari
06/26/1999
C Bharath K. R. Ramakrishnan
03/24/1999
Chandra Sekhar Marathe K. Gopinath
03/24/1999
Devendra Garg Y. Narahari
03/24/1999
D. Ranganath Vijay Chandru
03/24/1999
E Shreekar Varma Y.N. Srikant
03/24/1999
Feroz Alam Khan V. Sriram
03/24/1999
I Venkata Chandrasekhar K.R. Ramakrishnan
06/26/1999
Jain Pradeep Anilkumar K. Gopinath
03/24/1999
J. Bhaskar K. Gopinath
03/24/1999
J. Murali K.R. Ramakrishnan
03/24/1999
K. Nagarajan Vijaya Chandru
09/25/1999
K. Srinivasan V. Vinay
09/25/1999
K.S. Vivek ME. K. Gopinath
03/24/1999
Picopeta Simputers, Bangalore
Lalit Balachandra R.C. Hansdah
09/25/1999
L. Sunil Chandran Ramesh Hariharan
03/24/1999
Faculty, CSA Dept., IISc, Bangalore
Manjusha Gedam Jayant Haritsa
03/24/1999
Nagendra Singh Tomar Ramesh Hariharan
03/24/1999
Nimisha Gupta Priti Shankar
03/24/1999
N. Rajasekhar V. Vinay
03/24/1999
N. Ravindra Rathi S. Sathiya Keerthi
03/24/1999
N. Sreeraman R. Govindarajan
09/25/1999
Pankaj Kumar Goel V. Sriram
03/24/1999
Prabhakar Kokala Vijay Chandru
06/26/1999
Prabodh Saha Jayant Haritsa
09/25/1999
Prashantha Nayak P.S. Sastry
03/24/1999
Pritha Das Priti Shankar
03/24/1999
P.S. Udaya Shankar R. Govindarajan
03/24/1999
Rahul Ray Ramesh Hariharan, Sanjay Jain (CTS)
03/24/1999
Philips, USA
Rajendra Kumar Parida Jayant Haritsa
09/25/1999
Rajesham Gajjela V.V.S. Sarma
06/26/1999
R.K. Mallikarjuna Rao K.R. Ramakrishnan
03/24/1999
R. Radhakrishnan Ramesh Hariharan
09/25/1999
R. Raghavendran Vijay Chandru
03/24/1999
R. Srinivasan R. Govindarajan
09/25/1999
R. Srivatsan Ramesh Hariharan
09/25/1999
R. Uma Mohan V. Vinay
03/24/1999
Satish Narayan Karat Ramesh Hariharan
06/26/1999
Satish Upreti Vijay Chandru
06/26/1999
Shingade Milind Y.N. Srikant
06/26/1999
S. Manimararan Priti Shankar
09/25/1999
S. Naveen Ramesh Hariharan
03/24/1999
Suresh Kumar Nalluru K. Gopinath
03/24/1999
Tejas K Iyer K. Gopinath
03/24/1999
T. Paramaguru Vijaya Chandru
09/25/1999
T. Siddhartha Vilas V. Sriram
03/24/1999
Vadapalli Murahari R.C. Hansdah
06/26/1999
Valluri Kumar R. Govindarajan
03/24/1999
V. Amarnath R. Govindarajan
06/26/1999
V. Bapuji Nayak Vijaya Chandru
09/25/1999
Vinayaka Bhakta Y.N. Srikant
03/24/1999

If you find some outdated information, please contact us with the correction.