ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Abhijit P Pai Jayant Haritsa
09/26/2008
Amith Kumar P R.C. Hansdah
09/26/2008
Bhavesh Parekh R.C. Hansdah
09/26/2008
Chintapally Anil Kumar Shalabh Bhatnagar
09/26/2008
Deepak Lukose Deepak DSouza
09/26/2008
Deepak Ravi R.C. Hansdah
09/26/2008
Divya Jain Priti Shankar
09/26/2008
Harish D Jayant Haritsa
09/26/2008
Jayakumar H G Priti Shankar
09/26/2008
Jyothika S. K. Gopinath
09/26/2008
Nagaraj K Y. Narahari
09/26/2008
Pasupuleti Kiran Kumar M. Narasimha Murty
09/26/2008
Radhika A Shalabh Bhatnagar
09/26/2008
Rajesh M.A (DRDO) M. Narasimha Murty
09/26/2008
Rakesh Kumar T Deepak DSouza
09/26/2008
Ramana Reddy G Shalabh Bhatnagar
09/26/2008
Ramniwas Mehta R.C. Hansdah
09/26/2008
Samik Datta Chiranjib Bhattacharyya
09/26/2008
Sandeep Chakradhari P V B Vijay Natarajan
09/26/2008
Microsoft India, Hyderabad
Sarojini Vudumu Lawrence Jenkins [EE]
09/26/2008
Sayantan Mahinder T. Kavitha
09/26/2008
Shobhit Singh Chiranjib Bhattacharyya
09/26/2008
Sumit Kumar Vijay Natarajan
09/26/2008
Amazon India, Chennai
Bellur Ashwin Y. Narahari
09/26/2008
Biswajit Paul (DRDO) M. Narasimha Murty
09/26/2008
Dinesh Khandelwal Chiranjib Bhattacharyya
09/26/2008
Gourav Kumar Sakargayan Jayant Haritsa
09/26/2008
Prashanth B Y. Narahari
09/26/2008
Ramesh G R.C. Hansdah
09/26/2008
Ramyapriya T Munaswamy T Matthew Jacob
09/26/2008
Rashid K P C.E. Veni Madhavan
09/26/2008
Ravi Sriram S S V Y. Narahari
09/26/2008
Shivashankar J Jayant Haritsa
09/26/2008
Sree Hari S Maj (Defence) R.C. Hansdah
09/26/2008
Sudha Rani K Shalabh Bhatnagar
09/26/2008
Vemireddy Arun Kumarr Reddy Vijay Natarajan
09-26-2008
Microsoft India, Hyderabad
Gangacharan Singh N S P. Venkatram [ECE]
25-03-2009
Mohan Rathod R.C. Hansdah
25-03-2009
Pradeep Roy Kandru Lawrence Jenkins [EE]
2008
Palthya Kumar R.C. Hansdah
25-03-2009
Shri Prakash Dwivedi Lawrence Jenkins [EE]
25-03-2009
Vijay Kumar R R.C. Hansdah
25-03-2009
TEJAS S P SUNIL CHANDRAN
23/09/2009

If you find some outdated information, please contact us with the correction.