ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Mangala Mani C.E. Veni Madhavan
03/22/2003
Abhishek Prakash Tayal L.M. Patnaik
03/22/2003
Sandeep Choudri Priti Shankar
03/22/2003
Suvenkar Anand Vishwanath L.M. Patnaik
03/22/2003
Abhishek Verma Shalabh Bhatnagar
03/22/2003
Neela Sekharbabu R.C. Hansdah
03/22/2003
Neelesh Deo Dani M.Narasimha Murty
03/22/2003
Venkatesh K Ramesh Hariharan
03/22/2003
Prakash J Priti Shankar
03/22/2003
Shetty Bharathi Y.N. Srikant
03/22/2003
Menon V G R.C. Hansdah
03/22/2003
Sudeesh B K. Gopinath
03/22/2003
Chandan B N Sandeep Kumar
03/22/2003
Antara Ghosh Ramesh Hariharan
03/22/2003
Naresh Neelapala Jayant Haritsa
03/22/2003
Mohit Kumar Y.N. Srikant
03/22/2003
Vibhuti Singh Sengar Jayant Haritsa
03/22/2003
Shishir Kumar Shalabh Bhatnagar
03/22/2003
Easwaran R Priti Shankar
03/22/2003
Ranjit Kumar Gupta Ramesh Hariharan
03/22/2003
Parikh Jignashu Girishbhai M.Narasimha Murty
03/22/2003
Sree Rama Mohan Gedam R.C. Hansdah
03/22/2003
Karlapudi Satya Prakash Ramesh Hariharan
03/22/2003
Venkataramappa M R.C. Hansdah
03/22/2003
Vishal Ajmerea L.M. Patnaik
03/22/2003
Deepak Sreedhar Priti Shankar
03/22/2003
Chaitanya P N.R.S. Raghavan
03/22/2003
Deepak B Nayk Priti Shankar
03/22/2003
Romil Mittal Jayant Haritsa
03/22/2003
Ritu Sabharwal Priti Shankar
03/22/2003

If you find some outdated information, please contact us with the correction.