ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Durgesh Kumar Verma Y. Narahari
09/24/2005
Ravi L N.R.S. Raghavan
09/24/2005
Bhatt Chidansh Amitkumar N.R.S. Raghavan
09/24/2005
Monu Agrawal V.V.S. Sarma
09/24/2005
Dhar Himanshu Hardey N.R.S. Raghavan
09/24/2005
Ion Trading Pvt Ltd, Noida
Srinivasulu M.D Y. Narahari
09/24/2005
Ashish Gupta Anasua Bhowmik
09/24/2005
Karri Naveen Reddy Jayant Haritsa
09/24/2005
Pradeep Chauhan K.Gopinath
09/24/2005
Sivaramprasad P K. Gopinath
09/24/2005
Gaurav Malhotra T. Matthew Jacob
09/24/2005
Narasimha Datta N K.Gopinath
09/24/2005
Raj Mohan M Deepak DSouza
09/24/2005
Rajani Pai R. Govindarajan
09/24/2005
Sreenath K Anasua Bhowmik
09/24/2005
Pavan Kumar Choudary Jayant Haritsa
09/24/2005
Jai Kumar Wadhwani Shalabh Bhatnagar
09/24/2005
Raghavan R Priti Shankar
09/24/2005
Vishal B Priti Shankar
09/24/2005
Mukti Jain Y. Narahari
09/24/2005
Madhuri Sakhare Y. Narahari
09/24/2005
Channabasavanna Shalabh Bhatnagar
09/24/2005
Mangesh Charudatta Gupta Ramesh Hariharan
09/24/2005
Shiva Kumar Muthiah Lawrence Jenkins
09/24/2005
Krishna Kumar K P R.C. Hansdah
09/24/2005
Dushyant M P R. Govindarajan
09/24/2005
Shreelekshmi R C.E. Veni Madhavan
09/24/2005
Rahul Agrawal Chiranjib Bhattacharyya
03/12/2005
Microsoft India

If you find some outdated information, please contact us with the correction.