ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Motwani Girish Manoharlal K. Gopinath
09/18/2004
Raghavendra G Jayant Haritsa
09/18/2004
Anoop Jain Jayant Haritsa
09/18/2004
Mythri A Y.N. Srikant
09/18/2004
Vijendar Ganta C.E. Veni Madhavan
09/18/2004
Archana Singh Shalabh Bhatnagar
09/18/2004
Gopinath G S S S Y. Narahari
09/18/2004
Jayanth Gavini N.R.S. Raghavan
09/18/2004
Ravi Chandra Nidiganti C.E. Veni Madhavan
09/18/2004
Kalyan C H Y. Narahari
09/18/2004
Thirupathi B M.Narasimha Murty
09/18/2004
Amithabha Roy K. Gopinath
09/18/2004
Shipra Agrawal Jayant Haritsa
09/18/2004
Amarnath Mullick Y.N. Srikant
09/18/2004
Sarda Parag Kacharulal Jayant Haritsa
09/18/2004
Shijesta Victor K. Gopinath
09/18/2004
Sandhya G K. Gopinath
09/18/2004
Amol Vithal Wanjari Jayant Haritsa
09/18/2004
Abhijit Ashok Kadlag Jayant Haritsa
09/18/2004
Chakraborty K K C.E. Veni Madhavan
09/18/2004
Patil Deepak Bapusaheb M.Narasimha Murty
09/18/2004
Sourabh Kumar Verma Priti Shankar
09/18/2004
Siva Basava K Priti Shankar
09/18/2004
Arun Kaimalettu M.Narasimha Murty
09/18/2004
Rakesh Kumar Tiwari C.E. Veni Madhavan
09/18/2004
P.K. Abraham Lawrence Jenkins
09/18/2004
Chetan Chandrabhan Janbandhu N.R.S. Raghavan
09/18/2004
Sajayasree K K R.C. Hansdah
09/18/2004
Shalem Raju Lawrence Jenkins
09/18/2004

If you find some outdated information, please contact us with the correction.