ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Amit Kamboj Y. Narahari
06/22/2002
Daya Shanker Patel V.V.S. Sarma
06/22/2002
Srikanth B Jayant Haritsa
06/22/2002
Silekar Sandeep Chintam R.C. Hansdah
06/22/2002
Bandhi Sreekanth Reddy Jayant Haritsa
06/22/2002
Nagesh Bhattu Sristy Jayant Haritsa
06/22/2002
Leela Krishna P Jayant Haritsa
06/22/2002
Srivatsan D M. Narasimha Murty
06/22/2002
Tadi Kala Rajanikanth R.C. Hansdah
03/30/2002
Kamlesh Kumar Vijaya Chandru
03/30/2002
Ashok Kumar Nandoori K. Gopinath
03/30/2002
Vasudevarao Thumati C.E. Veni Madhavan
03/30/2002
Gopi Krishna M K. Gopinath
03/30/2002
Maria Praveen Kumar Yatagiri Y. Narahari
03/30/2002
Satyendra Kumar Bhaisare Y. Narahari
03/30/2002
Sivaramakrishna R V K. Gopinath
03/30/2002
Balvinder Singh Priti Shankar
03/30/2002
Hariharan S C.E. Veni Madhavan
03/30/2002
Murali Mohan Reddy, V. Vinay
03/30/2002
Sreevalli G Y.N. Srikant
03/30/2002
Abhijit Chaudhary Y. Narahari
03/30/2002
Himanshu Ashwani K. Gopinath
03/30/2002
Sunil Bhaskar V.V.S. Sarma
03/30/2002
Saidalavi Kalady V.V.S. Sarma
03/30/2002
Pankaj Mohanlal Tolani Jayant Haritsa
03/30/2002
Venkata Marayya Naidu Ramesh Hariharan
03/30/2002
Jokhan Prasad Priti Shankar
03/30/2002
Anshuman Saxena K. Gopinath
03/30/2002
Arindam Pal Ramesh Hariharan
03/30/2002
Vijay Kumar Setia K. Gopinath
03/30/2002
Surya Kumar Jangala Priti Shankar
03/30/2002
Prasad T R.C. Hansdah
03/30/2002
Adarsh Kumar Daheriya Swami Manohar
03/30/2002
Apte Anand Dinakar K. Gopinath
03/30/2002
Sonal Ranjan V. Sriram
03/30/2002

If you find some outdated information, please contact us with the correction.