ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Aakar Deora Neeldhara Misra
2015
Abhinav Site Gopinath K
2015
Abhishek Jaiswal Ambedkar Dukkipati
2015
Aditya Cherla Deepak D'souza
2015
Amit Kumar Mandal Sanjit Chatterjee
2015
Anurag Tomer Shalabh Bhatnagar
2015
Arnab Sen Sanjit Chatterjee
2015
Arshed Nabeel M P Neeldhara Misra
2015
Arti Bhat Aditya Kanade
2015
Arunkumar S Deepak D'souza
2015
Ashoke S Jayant R. Haritsa
2015
Badavath Prathap Hansdah R C
2015
Bibaswan Kumar Chatterjee Chiranjib Bhattacharyya
2015
Chandana D Narasimha Murty M
2015
Ganesh Bellikar [defence] Hansdah R C
2015
Harichand M V [ISRO] Chiranjib Bhattacharyya
2015
Indrajeet Kumar Shalabh Bhatnagar
2015
Jaiprakash Chiranjib Bhattacharyya
2015
Jaswant Meena V. Susheela Devi
2015
Karrotu Santosh Srinivas Narahari Y
2015
Lakhpat Meena V. Susheela Devi
2015
Lawqueen Kanesh Shalabh Bhatnagar
2015
Mahajan Chetas Subhash Jayant R. Haritsa
2015
Manish Kesarwani Jayant R. Haritsa
2015
Mohd Aqil [ISRO] Chiranjib Bhattacharyya
2015
Mukesh Singh Shevade S K
2015
Namboodiri Lohit Krishnan Jayant R. Haritsa
2015
Pankaj Kumar Gautam Hansdah R C
2015
Pankhuri Jayant R. Haritsa
2015
Parixit Prasad Raghavan K V
2015
Patel Arth Kausheybhai R. Govindrajan
2015
Pawan Kumar Chiranjib Bhattacharyya
2015
Priyank Parihar Gopinath K
2015
Priyanka Mondal Aditya Kanade
2015
Puneet Pahuja Gopinath K
2015
Purshotam Chiranjib Bhattacharyya
2015
Rajmohan C Jayant R. Haritsa
2015
Rishabh Singla Shalabh Bhatnagar
2015
Sachin Kumar Srivastava Deepak D'souza
2015
Sajith B [QIP] NV
2015
Sayan Biswas Sanjit Chatterjee
2015
Shaifali Gupta Narahari Y
2015
Sravya Vankayala Shevade S K
2015
Suman Kumar Datta Chiranjib Bhattacharyya
2015
Surabhi Akotiya Narahari Y
2015
Suvita Raghavan K V
2015
Tarun Bansal Vijay Natarajan
2015
Nvidia, Bangalore
Toms Varghese Gopinath K
2015
Vibhuti Shali N. Viswanadham
2015
Vijaikumar M Narasimha Murty M
2015

If you find some outdated information, please contact us with the correction.