ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Vijay Prakash Chaturvedi Shalabh Bhatnagar
09/22/2007
Tarun Ramsinghani Jayant Haritsa
09/22/2007
Sudipta Chattopadhyay Y.N. Srikant
09/22/2007
Seshikant Varma C M B M. Narasimha Murty
09/22/2007
Santhosa Srinivas V Y. Narahari
09/22/2007
Sandeep Tandekar K. Gopinath
09/22/2007
Rupesh Bajaj Jayant Haritsa
09/22/2007
Raghav Kumar Gautam Y. Narahari
09/22/2007
Nitin Rai C.E. Veni Madhavan
09/22/2007
Nikesh Kumar Srivastava Y. Narahari
09/22/2007
Mitesh Singh Jat K. Gopinath
09/22/2007
Megha Mohabey Y. Narahari
09/22/2007
Mahesh Singh Sonal R.C. Hansdah
09/22/2007
Betha Ganesh Kumar R.C. Hansdah
09/22/2007
Babaria Rashmin Nandlalbhai Chiranjib Bhattacharyya
09/22/2007
Microsoft India
Amareshwari Sriramadasu K. Gopinath
09/22/2007
Virendra Mohan Maj(Def) R.C. Hansdah
09/22/2007
Venkatesh C Shalabh Bhatnagar
09/22/2007
Vamsi Krishna K T. Kavitha
09/22/2007
Google, Bangalore
Sriraghavendra R Chiranjib Bhattacharyya
09/22/2007
Rogers Mathew T. Kavitha
09/22/2007
Ravikant Chaudhary R.C. Hansdah
09/22/2007
Raveendra Holla Karkada Deepak DSouza
09/22/2007
Rathijit Sen Y.N. Srikant
09/22/2007
Parsana Mehulkumar Bhikhalal Chiranjib Bhattacharyya
09/22/2007
Microsoft India
Mohan Gedala Shalabh Bhatnagar
09/22/2007
Koteswararao Vemu Shalabh Bhatnagar
09/22/2007
Kankanala Laxmi M. Narasimha Murty
09/22/2007
Trilogy E-Business Software India Pvt. Limited, Bangalore
Deepak Vankadaru Deepak DSouza
09/22/2007
Bhalgat Anand Sumatilal T. Kavitha
09/22/2007
Google India R&D, Bangalore
Asutosh Bhatia (DRDO) S.K. Sinha, [CEDT]
09/22/2007

If you find some outdated information, please contact us with the correction.