Faculty Contacts

NameRoom No./
Intercom
Direct Line
Siddharth Barman31222933562
Arkaprava Basu308
Shalabh Bhatnagar30622932987
Chiranjib Bhattacharyya 24022932648
L. Sunil Chandran20622932907
Sanjit Chatterjee21322933248
Deepak D Souza 23822933142
Sridharan Devarajan CNS
V. Susheela Devi23422932913
Ambedkar Dukkipati21222933201
Vinod Ganapathy 203
K. Gopinath23322932778
R. GovindarajanSERC22932794/22932981
Sathish Govindarajan 23622933143
R.C. Hansdah20522932775
Jayant R. HaritsaSERC22932793
Aditya Kanade20922933202
Bhavana Kanukurthi31022933561
Arindam Khan336
Anand Louis31422933577
M. Narasimha Murty330-677922932779
Y. Narahari23522932773
Vijay Natarajan24222932909
Arpita Patra33122933566
K.V. Raghavan23222932772
Uday Kumar Reddy B.21022933249
Chandan Saha20322932911
Rahul Saladi201
Shirish K. Shevade20822932776
Y.N. Srikant33222932771
Partha Pratim TalukdarSERC
Matthew Jacob Thazhuthaveetil22322932774
Ramesh Hariharan 221 22932368
Ravi Kannan22122932368
N. Viswanadham235A22933571